Zapowiedź ukraińskiej części 21. etapu Afryki Nowaka w „Kurierze Galicyjskim”

„Kurier Galicyjski” to niezależna pismo Polaków na Ukrainie. Jest dwutygodnikiem i ukazuje się w Iwano-Frankowsku (dawny Stanisławów) dostarczając informacji ze Lwowa, Ziemi Lwowskiej, Ziemi Halicko-Pokuckiej, Wołynia, Bukowiny i Podola. Materiały poświęcone Afryce Nowaka znajdują się na s. 28-29 numeru 16/2011 z 26 sierpnia.

Comments are closed.

Design: ITidea
Hosting: Seetech - Wdrożenia Microsoft Dynamics NAV