Stowarzyszenie

  


 

Od startu sztafety musiało upłynąć dużo wody (około 1 miliarda 650 milionów kilometrów sześciennych rzeki Kongo, z Nilu tym czasem odpłynęło zaledwie 82 miliony kilometrów sześciennych wody…) byśmy mogli radośnie ogłosić, że nasz projekt doczekał się wreszcie sformalizowania… Latem 2010 roku, kilkadziesiąt osób odpowiedziało na wezwanie pomysłodawców, organizatorów i uczestników sztafety – nocą z 16 na 17 lipca 2010, na Pustyni Błędowskiej odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie stowarzyszenia Afryka Nowaka (o tych dniach można poczytać tu >>>>>> oraz tu >>>>>>>).

Spotkanie z różnych względów (m.in. niesfornej Coca-Coli, braku wystarczającej ilości dokumentów, a także po prostu braku doświadczenia uczestników w zakładaniu stowarzyszeń) nie skończyło się złożeniem wniosku rejestracyjnego do sądu. Na to musieliśmy poczekać jeszcze kilka miesięcy, do drugiego spotkania założycielskiego, które tym razem odbyło się w kameralnej „kanciapie” w piwnicach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 9 października 2010 roku zebrała się ustawowo wymagana ilość zainteresowanych, która po burzliwej dyskusji zaakceptowała statut (do pobrania tu >>>>>>>) oraz wyłoniła zarząd i komisję rewizyjną Stowarzyszenia Afryka Nowaka. Decyzją Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Stowarzyszenie Afryka Nowaka otrzymało numer w KRS: 0000378805 . NIP: 1132828682, Nr konta (Volkswagen Bank) 91 2130 0004 2001 0553 5422 0001 W skład Zarządu stowarzyszenia wchodzą: Zbigniew Sas – prezes zarządu, Piotr Tomza – wiceprezes zarządu, Piotr Romejko – skarbnik, Norbert Skrzyński – członek zarządu, Piotr Sudoł – członek zarządu. Komisję Rewizyjną zdominowały kobiety: Eliza Czyżewska, Joanna Kardasińska oraz Julia Marchlewicz. 24 września 2011 roku, odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszeni – krótką relację można znaleźć tu >>>>>>>   Ze statutu Stowarzyszenia Afryka Nowaka:

(…) W latach trzydziestych XX wieku, jako pierwszy człowiek na świecie, polski podróżnik Kazimierz Nowak, w samotnej podróży dwukrotnie przemierzył kontynent afrykański. Poruszając się rowerem, pieszo, konno i na wielbłądach, płynąc łodzią i jadąc pociągiem pokonał ponad 40 000 kilometrów. Historia tego, na dziesiątki lat zapomnianego, „tytana stalowego hartu i potentata niezłomnej woli”, stała się inspiracją dla kilku podróżników, którzy chcąc oddać hołd rodakowi postanowili zorganizować sztafetową wyprawę Jego śladem – Afryka Nowaka. Sztafeta ma również promować i popularyzować osobę i historię Kazimierza Nowaka oraz jego dokonań, w Polsce i na arenie międzynarodowej. Podczas tej dwuletniej wyprawy, zamierzamy jak najwierniej odtworzyć trasę Nowaka. W około 24 etapach, wykorzystując podobne do Niego środki lokomocji, przejedziemy ponad 40 000 km. W projekt czynnie zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z całej Polski i świata.

Stowarzyszenie stawia sobie za cele:

a) popularyzację postaci Kazimierza Nowaka w Polsce i na świecie; b) organizację, propagowanie i popularyzację sztafetowej wyprawy śladem Kazimierza Nowaka – Afryka Nowaka 2009-2011 oraz wydarzeń i działań będących jej kontynuacją; c) propagowanie i rozpowszechnianie aktywności podróżniczej członków Stowarzyszenia; d) promowanie turystyki rowerowej; e) rozpowszechnianie edukacyjnego charakteru podróżowania; f) podnoszenie i rozwijanie podróżniczych umiejętności członków Stowarzyszenia; g) pomoc dla mieszkańców krajów leżących na trasie sztafetowej wyprawy śladem Kazimierza Nowaka – Afryka Nowaka 2009-2011.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

a) koordynację sztafety oraz finansowe i logistyczne wsparcie jej uczestników; b) umieszczanie pamiątkowych tabliczek na trasie wyprawy; c) dokumentowanie, archiwizowanie i upublicznianie relacji, fotografii i innych form przekazu z przebiegu wyprawy; d) tworzenie i prowadzenie strony internetowej wyprawy a także rozpowszechnianie wiedzy o sztafecie w portalach społecznościowych, serwisach podróżniczych i w innych dostępnych witrynach internetowych; e) prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i informacyjnej; f) udział osób stowarzyszonych w festiwalach, imprezach masowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych promujących podróżowanie; g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami; h) wspieranie członków Stowarzyszenia w organizacji inicjatyw mających na celu promocję wyprawy oraz postaci Kazimierza Nowaka – w szczególności poprzez pozyskiwanie partnerów, sponsorów, patronów i innych dla realizacji wyżej wymienionych inicjatyw; i) organizację i współorganizację festiwali, imprez masowych i innych imprez kulturalnych;

Jeśli cele i misja Afryki Nowaka są Ci bliskie, skontaktuj się z nami: stowarzyszenie [at] afrykanowaka.pl

http://www.afrykanowaka.pl/wydarzenia/walne-przekazanie-ksiazeczki-paleczki_9846.html

Design: ITidea
Hosting: Seetech - Wdrożenia Microsoft Dynamics NAV