Surete Wahl [pl/english]

Surete Wahl

   Surete Wahl to artystyczna dusza i szczerozłote serce. Na początku 2010 roku Surete przeprowadziła sie wraz z rodziną, mężem i dwiema córkami, z Free Estate w RPA do Namibii, na farmę Galton położoną ok. 100 kilometrów na południe od Gobabis. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że farma leży na historycznym szlaku podróży Kazimierza Nowaka. Dowiedziała się pewnej niedzieli, podczas kazania w kościele w Leonardville. Pastor mówił o trojgu rowerzystów z Polski… członkach etapu rowerowego przez Namibię. Surete i Gerrit zaprosili podróżników na farmę na herbatę i ciastka, skończyło sie trzydniowym postojem. Serdeczni famerzy ugościli także, pół roku później, drużynę etapu konnego przez Namibię. Przygoda okazała się tak wciągająca, że Surete sama dosiadła klaczy Manoko i ruszyła dziarsko… śladem Nowaka… została członkiem sztafety.

   Więcej o Surete i jej rodzinie dowiecie się z relacji z etapu konnego przez Namibię!

   * * *

   Surete Wahl is an artistic soul of pure heart. In the beginning of 2010, Surete moved with her family, her husband and two daughters, from Free Estate in South Africa to Namibia, to a farm called Galton, located about 100 km to the south of Gobabis. She didn’t know yet that the farm is situated on the historic trail of Kazimierz Nowak. She found it out one Sunday, during the sermon in the church in Leonardville.The pastor spoke about three cyclists from Poland… members of the cycling stage across Namibia. Surete and Gerrit invited the travellers to the farm for tea and cakes, which ended by a three-day stopover. The nice farmers received also, half a year later, the team from the equestrian stage across Namibia. The adventure was so addictive that Surete mounted the horse herself and pulled out…following the Nowak’s trail…and became the member of the relay. You can learn more about Surete and her family from the report of the equestrian stage across Namibia!

[translated by Ania Matuszyńska – Thank YOU!]

Comments are closed.

Design: ITidea
Hosting: Seetech - Wdrożenia Microsoft Dynamics NAV